_MG_6037_03_edited-min.jpeg

Photography & VDO

Chụp hình - Quay  phim quảng cáo chuyên  nghiệp 

Automobile | Motorbike photography
Chụp  quảng  cáo  ôtô  xe hơi xe máy

Black_ png03-min.png
chup-hình-xe-máy-ôtô-xe-hơi-min.jpeg
chup-hinh-Automobile_01-min.jpg
chup-hinh-Automobile_03-min.jpg
chup-hinh-print-ads_motorbike 02-min.jpg

Food  & Beverage  photography
​Chụp  hình  món  ăn  - đồ  uống

chụp-hình-món-ăn-food-drinks-min.jpeg
chụp-hình-món-ăn-food-drinks-min-2.jpg
Black_ png03-min.png

Advertising | Print Ads - KV  photography
​Chụp  hình  quảng  cáo

chup-hinh-print-ad.jpg
chụp-hình-fashion copy-2.jpg
Black_ png03-min.png
Black_ png03-min.png

Product photography
​Chụp  hình  sản  phẩm

home-2-min.jpeg
chup-hinh-products-min.jpg
Black_ png03-min.png

Fashion  |  Lookbook photography
​Chụp  hình  thời  trang  - Lookbook

chụp-hình-fashion.jpg
chụp-hình-fashion copy.jpg
Black_ png03-min.png

Home-Decor & Hotel photography
​Chụp  hình  nội  thất - khách  sạn

chup-hinh-product-home decor_01-min.jpg
chup-hinh- Home-decor & Hotel-min.jpg
V logo_04-01 LogoB-min.png

Behind the scenes
V production with full range services based in Ho Chi Minh City, Vietnam

behind-the-scene-min_edited.jpg